Bakul 0
kimia.png.gif

Kimia Kebahagiaan

RM 15.00

Hasil terjemahan daripada buku Imam Al-Ghazali "KIMIA US SA'ADAH". Salah satu daripada ringkasan karya agung Hujjatul Islam Imam al-Ghazali iaitu Ihya Ulumuddin yang ditulis dalam bahasa Parsi. 


Buku ini ditulis untuk menjelaskan tentang kimia kerohanian yang berada dlam hati para Nabi iaitu kimia Kebahagiaan yang mampu memberikan impak perubahan kepada jiwa pembaca seperti kimia yang mengubah logam biasa menjadi emas.